کیک با دیزاین باند فرودگاه

کیک با دیزاین باند فرودگاه

کیک شکلاتی با فیلینگ خامه شکلاتی و کاور خامه وانیلی
با دیزاین هواپیما و باند فرودگاه
فیلینگ گردو و چیپس شکلات

Code: 103