کیک با دیزاین پروانه

کیک با دیزاین پروانه

کیک وانیلی با کاور خامه ای
با دیزاین پروانه ویفری و مروارید خوراکی
فیلینگ موز و گردو

Code: 107