کیک با دیزاین گوی شکلاتی

کیک با دیزاین گوی شکلاتی

کیک شکلاتی با فیلینگ خامه شکلاتی و کاور خامه وانیلی
فیلینگ موز و گردو و نوتلا

Code: 104